Výstavy

Slovenská republika

rok 2009

26.09. Prešov, Národná výstava / National show

ocenenie: Veľmi dobrá 3 (VD3) (zo 4 súk)

trieda: Mladých

rozhodca: Jaroslav Matyáš (Slovensko)

result: Very good 3 (VG3) (from 4 bitches)

class: Youth

judge: Jaroslav Matyáš (Slovakia)

photo

more information Westie Show News

 

08.10. Bratislava, Interra – Terrier Club Show

ocenenie: Veľmi dobrá (VD) (zo 4 súk)

trieda: Stedná

rozhodca: Margarete Huber (Rakúsko)

result: Very good (VG) (from 4 bitches)

class: Intermediate

judge: Margarete Huber (Austria)

photo

more information Westie Info

 

09.10. Bratislava, Svetová Výstava / World Dog Show

ocenenie: Veľmi dobrá (VD) (z 22 súk)

trieda: Otvorená

rozhodca: Ronnie Irving (Veľká Británia)

result: Very good  (VG) (from 22 bitches)

class: Open

judge: Ronnie Irving (Great Britain)

photo

more information Westie Show News

 

rok 2010

19.11. Nitra, Klubová výstava / Club show

ocenenie: Výborná 2 (V2), res. CAC (z 3 súk)

trieda: Otvorená

rozhodca: Ronnie Irving (Veľká Británia)

result: Excelent 2, res CAC (Ex.2) (from 3 bitches)

class: Open

judge: Ronnie Irving (GB)

photo

more information Westie Info, Westie Show News

rok 2011

 

04.06. NitraGrand Prix Slovakia - Medzinárodná výstava / International show

ocenenieVýborná 4 (V4) (z 4 súk)

result: Excelent 4 (Ex.4) (from 4 bitches)

triedaOtvorená

class: Open

rozhodca/judge: Michele Wauter (BE)

photo

 

05.06. Nitra, Derby Winner Show - Medzinárodná výstava / International show

ocenenieVýborná 3 (V3) (z 3 súk)

result: Excelent 3 (Ex.3) (from 3 bitches)

triedaOtvorená

class: Open

rozhodca/judgeFrantišek Polehňa (CZ)

photo

 

Česká republika

rok 2009

12.09. Mladá Boleslav, Klubová výstava / Club show

ocenenie: Výborna (z 9 súk)

trieda: Mladých

rozhodca: Jesus Pastor (Španielsko)

result: Excelent (from 9 bitches)

class: Junior

judge: Jesus Pastor (Spanish)

photo

more information Westie Info, Westie News Show