Nová akcia

23.06.2010 22:15

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.