Výchova, výcvik a reč psa

knihy/books: Řeč psů (R.Abrantes)

Vývoj sociálního chování psů (R.Abrantes)

Konejšivé signály (T. Rugaas)

Štekání zvuk psí řeči (T. Rugaas)

Jak poznat psí duši (R. Desenský, www)

PSI (R. Desenský, www)

DVD: Psí psycholog (R. Desenský, www)